Stiftelsen Björkåsen
Box 1001, 688 29 Storfors
Tel: 0550-652 90

Besöksadress:
Djupadalsgatan 20

Telefontider

Måndag till torsdag

8.00-12.00

Besökstider

Nu under pandemin är kontoret stängt för personliga drop in besök!

Övriga tider bokas in efter överenskommelse.



Aktuellt

 

OBS!

Kontoret är stängt fr o m nu för personliga drop in besök!

Vill du komma i kontakt med oss?

Du kan nå oss via mail stiftelsen.bjorkasen@storfors.se eller ringa oss på 0550-65290 som vi nås på måndag - torsdag kl 8-12.

Ta hand om dig!

Information till hyresgäster med anledning av Covid-19

 

Det är allas ansvar att förhindra smittspridning och vi som arbetar på Stiftelsen Björkåsen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Vi har kontoret öppet som vanligt men tänk på att i största möjliga mån kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan även göra felanmälan via vår hemsida.

Vi är restriktiva med besök på kontoret och tar inte emot någon som har förkylningssymptom. Vi är också restriktiva med arbete i våra lägenheter och har ni fel som kan vänta ber vi er återkomma längre fram.

Vi hänvisar till aktuell information gällande coronaviruset på Storfors kommuns hemsida https://www.storfors.selänk till annan webbplats

Fakta om Stiftelsen Björkåsens ersättningar

 

Det är inte vanligt att Storfors kommun går ut med klargörande gällande uppgifter i media, men efter dagens två artiklar i NWT är klarlägganden nödvändiga. Detta eftersom artiklarna innehåller en rad felaktigheter.

Bakgrundsfakta i tidigare text om Stiftelsen Björkåsen på kommunens hemsidalänk till annan webbplats

NWT skriver:

För några år sedan beslutade kommunalrådet Hans Jildesten (S) i Storfors att hans arvode, hans lön, skulle höjas rejält. Och nu har han plockat ut 45 000 kronor till ur kommunkassan.

FAKTA

En enig styrelse i Stiftelsen Björkåsen (där Hans Jildesten inte deltog under den aktuella beslutspunkten) har beslutat att Stiftelsens ordförande och Stiftelsens ekonom vardera skulle få 45 000 kronor i ersättning för att de under 2018 utfört delar av det arbete som en heltidsanställd chefstjänsteman skulle ha gjort.

Enligt kommunens revisorer ingår Stiftelsen Björkåsen i ”kommunkoncernen” eftersom kommunfullmäktige tillsätter styrelsens fem ledamöter och på så sätt har inflytande över verksamheten. Stiftelsen Björkåsens ekonomi är dock helt skild från kommunens.
Alltså har ingen ”plockat ur kommunkassan”.

Alla arvoden till styrelsen betalas ut via kommunens lönekontor som sedan fakturerar Stiftelsen Björkåsen. Däremot går rena fakturor direkt till Stiftelsen.

Under 2018, när den verkställande tjänstemannen hade slutat, gjorde man ingen omedelbar nyrekrytering. Detta berodde på att det pågick en organisationsutredning där man ännu inte bestämt vilken kompetens man skulle komma att behöva.

Stiftelsen köper idag ekonomihantering motsvarande 100 timmar per år av Storfors kommun, dvs knappt 2 timmar i veckan. Dessa två timmar i veckan används för hjälp vid upprättande av årsredovisning och delårsrapport, hjälp vid upprättande av budget, sköta lånehantering och göra inkomstdeklaration.

Under 2018 lade styrelsen ut en rad andra uppdrag på ekonomichef och stiftelsens ordförande. Det var exempelvis fortsatt arbete med organisationsutredning (påbörjad av den tidigare verkställande tjänstemannen), personalansvar, hyresförhandlingar, beslutshandläggning av fakturor, samordning av renoveringar, sammanställning och rapportering av statistik till SCB, SABO mfl. Dessa uppgifter skulle ha legat på den verkställande tjänstemannen.

Enligt styrelseprotokollet framkommer det att stiftelsens ordförande och ekonom lagt ner cirka 5-10 timmar i veckan på dessa arbetsuppgifter, och styrelsen beslutar att för hela året 2018 utbetala 45 000 kronor i ersättning vardera till ordförande och ekonom. Ordförande och ekonom hade då lämnat sammanträdesrummet under beslutet på grund av jäv. Ekonomichefen fakturerade summan via sin firma medan ordföranden fick ersättning utbetald via kommunens lönekontor. Kommunen fakturerar sedan Stiftelsen Björkåsen för ersättningen till ordföranden.

Beslutet fattades enhälligt av nedanstående styrelseledamöter, den 12 mars 2019.
Andris Widuss (m)
Peter Farrington (m)
Bengt-Erik Bergare (v)
Lennart Johansson (s)
Steve Nilsson (s)

NWT skriver:

I januari 2015 deltog han själv i beslutet när kommunstyrelsen, där Hans Jildesten är ordförande, beslutade att höja hans kommunalrådsarvode med drygt 20 procent, till runt 60 000 kronor i månaden.

FAKTA

Kommunalrådsarvodet 2015 höjdes inte till runt 60 000 kronor.
Kommunalrådet har idag - fyra år senare – ett arvode på 56 865.
Beslutet togs inte i kommunstyrelsen utan i kommunfullmäktige där Hans Jildesten inte är ordförande.
Beslutet togs inte heller i januari 2015 utan den 28 augusti 2014, dvs före valet 2014. Beslutet gällde de arvoden som samtliga förtroendevalda skulle ha efter valet – alltså inte en specifik persons arvode.
Gällande kommunstyrelsens ordförande löd beslutet så här: Ordförande i kommunstyrelsen ska ha en ersättningsnivå med 90 procent av arvodet för en riksdagsledamot för 2015 och 95 procent av arvodet för en riksdagsledamot för 2016.
Hans Jildesten hade vid tidpunkten för beslutet (2014) en ersättning på 45 197 kronor. Efter årsskiftet landade arvodet på 53 820 kronor under fyra månader.
I april 2015 begärde han själv en sänkning med tio procent eftersom prognoserna visade på att skatteintäkterna kunde blir mycket lägre än beräknat. Arvodet blev då 48 438 kr.

I december 2015 fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut om arvodesreglementet. Resultatet för kommunstyrelsens ordförande blev då ett arvode på 85 procent av arvodet för en riksdagsledamot.

Här redovisas arvodet för kommunstyrelsens ordförande de senaste åren:
45 197 kr 2014
53 820 januari-april 2015
48 438 kr maj-december 2015
53 040 kr 2016
54 230 kr 2017
55 590 kr 2018
56 865 kr 2019

 

Senast uppdaterad 2020-11-13 av Ann-Charlotte Edström

Informationsansvarig: Irene Svensson Webbansvarig: Irene Svensson